Piektdiena,  17. janvāris,  2020
 
Vārda dienas:   Dravis, Tenis
Nīgrandes mūzikas skola
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   
  “Mūzikai piemīt liels spēks.
  Tā mūs var nomierināt, saviļņot un pacilāt, un tajā mēs varam izpaust savus priekus un bēdas.
  Mūzika ir universāla, tā pazīstama visdažādākajām kultūrām, kā senajām,
  tā modernajām, un tā runā gan prāta, gan sirds valodā.
  Mūzika neapšaubāmi ir brīnišķīga Dieva dāvana”.
  (1.Mozus 4:21.)
   
   Nīgrandes Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Izglītojamie apgūst instrumentu spēli, mūzikas teorētiskos priekšmetus, kolektīvo muzicēšanu, kā arī piedalās koncertos, konkursos, festivālos un nometnēs. Apgūstot profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas mācību saturu un sekmīgi nokārtojot noslēguma eksāmenus, izglītojamie saņem apliecības par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi un ir iespēja turpināt mācības vidējās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestādēs.