Piektdiena,  17. janvāris,  2020
 
Vārda dienas:   Dravis, Tenis
Nīgrandes mūzikas skola
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   
   
  Nīgrandes Mūzikas skola ir Saldus novada pašvaldības lēmējinstitūcijas dibināta mūzikas profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā mācās izglītojamie no Nīgrandes, Zaņas un Ezeres pagastiem.
  Nīgrandes Mūzikas skolas mērķi:
  1. Īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu;
  2. Sekmēt izglītojamo veidošanos par garīgi un emocionāli attīstītu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, nodrošinot iespēju turpināt izglītību nākamajā pakāpē, kā arī iekļauties Latvijas kultūras dzīvē.
  Skolā ir mērķtiecīgi organizēta vide, kur izglītojamie veido savu radošo pieredzi, vērtības, zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmi pret sevi un apkārtējo pasauli. Skolā ir mūzikas instrumentu nodrošinājums, dažādas tehnoloģijas un iekārtas, kas tiek sekmīgi izmantotas mācību procesā, interneta pieslēgums, iespēja izvēlēties kolektīvās muzicēšanas formas, iesaistīties nometnēs, apmeklēt mācību ekskursijas, piedalīties dažādos pašvaldības, valsts un starptautiska mēroga pasākumos – konkursos, festivālos, meistarklasēs, iespēja apmeklēt profesionālu mūziķu un kolektīvu koncertus.
  Paralēli izglītošanas procesam nepārprotami liela vērība skolā tiek pievērsta vides sakārtošanai, uzskatot, ka jebkura pedagoģiska metode sakārtotā vidē darbojas daudz efektīvāk.

   
  pdf Nīgrandes mūzikas skolas nolikums (348.55 Kb) (223)
  ____________________________________________________________________________________________________________________________
   
  pdf Nīgrandes mūzikas skolas pašvērtējums 2019 (648.33 Kb) (373)
  ____________________________________________________________________________________________________________________________
   
  pdf Saldus novada domes sēdes protokols Nr. 14 par vecāku līdzmaksājumu (301.2 Kb) (396)
  image Saistošie noteikumi Nr. 27 par līdzfinansējuma apmēru un piemērojamajiem atvieglojumiem (425.93 Kb) (567)
  image Saistošie noteikumi Nr. 27 par līdzfinansējuma apmēru un piemērojamajiem atvieglojumiem (2 lappuse) (396.84 Kb) (539)
  image Saldus domes saistošie noteikumi par līdzfinansējuma apmēru un piemērojamiem atvieglojumiem (719.04 Kb) (530)